Asal 4 Batang Sungai Di Syurga

AsaL 4 Batang SunGai Di SyuRga
Asalnya 4 Buah Sungai Di Syurga Bersabda Nabi s.a.w : “Semasaaku Isra’ dan naik ke langit yang tinggi, Malaikat Jibrail a.stelah memberi kesempatan kepada aku untuk melihat ke dalamsemua Syurga Allah.
Aku lihat di dalamnya terdapat (4) empat buah sungai yangbesar-besar dan airnya bermacam-macam. Ada airnya dari susu,ada airnya dari arak tetapi tidak memabukkan, ada airnya darimadu dan ada airnya yg tidak masin.
Sesungguhnya keadaan ini samalah seperti firman Allah di dalamal-Qur’an : “Didalam Syurga itu ada sungai yg airnya tidakmasin. Ada sungai yg airnya dari susu dan tidak pernah berubahrasanya. Ada sungai dari arak yg lazat bagi yg meminumnya danada sungai dari madu pilihan”.
Aku bertanya kepada Jibrail a.s : “Wahai Jibrail a.s, darimanakah asalnya sungai2 ini dan ke manakah akhirnya?”
Jibrail a.s menjawab : ” Ya Rasulullah SAW, aku hanya tahu iamengalir ke dalam Telaga al-Kaustsar, asalnya tidak akuketahui.”
Aku pun memohon petunjuk Allah lalu muncullah seorang Malaikatdengan memberi salam. Setelah aku menjawab salamnya, diamunyuruh aku memejamkan mataku. Lalu, aku pejamkan. Apabilaaku bukakan mataku semula, aku berada dekat sepohon pokok ygbesar. Aku lihat ada sebuah kubah yg amat besar diperbuat daripermata yg putih berkilauan manakala pintu-pintunya dari jakuthijau dan kunci-kuncinya dari emas.
Dan, aku lihat mengalir empat batang sungai dari bawahnya.
Aku mahu kembali tetapi ditahan oleh Malaikat dengan bertanya:“Tidakkah engkau ingin melihat di dalamnya?”
Aku pun bertanya: “Bagaimana dapat aku masuk sedangkanpintunya berkunci? Dimanakah kuncinya”
Jawab Malaikat itu: “Kuncinya di dalam tanganmu”
Tanyaku : “Dimana?”
Jawabnya: “Cukuplah engkau ucapkan Bismillahir rahmaanirrahiim”.
Lalu, aku ucapkan dan pintu itu pun terbuka dengan sendirinyadan aku pun masuk ke dalamnya. Sungguh amat menakjubkanciptaan Allah azza wajalla, sungai-sungai itu memancutkanairnya dari (4) empat buah liang yg besar-besar.
Melihat aku mahu keluar, Malaikat itu bertanya lagi kepadaku:“Apakah engkau sudah cukup puas melihat permandangan ini?Sesungguhnya masih ada yg engkau belum lihat. Cubalah engkauperhatikan sekali lagi dengan baik2, dari apakah sungai2 itumemancutkan airnya”.
Lalu, aku perhatikan sekali lagi. Aku lihat terdapat kalimahBismillahir rahmaanir rahiim diantara (4) empat batangtiangnya.
Dari huruf mim perkataan Bismillah, keluar air sungai tawar.Dari lubang huruf ha’ perkataan Allah, keluar air sungai susu.Dari lubang huruf min perkataan Arrahmaan, keluar air sungaiarak. Dan, dari lubang huruf mim perkataan Arrahiim, keluarair sungai madu.
Demikianlah asalnya (4) empat buah sungai di dalam syurga.Dari itu, barangsiapa dari umatku yang membaca Bismillahirrahmaanir rahiim, pasti akan dapat minum air sungai ini diakhirat kelak.
-aminnn-
View technorati.com

No comments: